De bästa kandidaterna har redan jobb. Vi ser till att de väljer er.

Upwards är specialister på strategisk headhunting inom samhällsbyggnad. Vårt jobb är att bidra till våra kunders tillväxt genom att identifiera rätt nyckelpersoner och få dessa intresserade av just er.
Vad vi erbjuderOm oss

Med fokus på
samhällsbyggnad.

Upwards är en rekryteringsbyrå som hjälper bolag i hela värdekedjan inom samhällsbyggnad. Helt enkelt sektorer som har som huvuduppgift att bygga, förvalta och utveckla städer och dess byggnader samt infrastruktur. Med kunskap för hela kedjan kan vi erbjuda den spetskompetens som krävs för att verka som en förlängd arm ut mot våra samarbetspartners. Framför allt har vi kontaktnätet och branschförståelsen för att locka över rätt personer till våra kunder.
Tillsammans hjälper vi er att växa effektivare!

Vad gör Upwards?

Fastighet & Finans

Vi hjälper aktörer som investerar, utvecklar och äger fastigheter att växa med rätt personer.

Bygg

Vi hjälper de bolag som bygger Sverige. Oavsett om ni fokuserar på nybyggnation eller ROT inom kommersiella fastigheter, samhällsfastigheter och bostäder så är vår uppgift att hjälpa er att växa med rätt människor.

Infrastruktur

Vi hjälper bolag som är verksamma inom mark & anläggning, vatten & avlopp, grundläggning, betong och järnväg att bygga lag som kan leverera!

Energi & Installation

Upwards hjälper energibolag, installationsbolag samt innovationsbolag inom sektorn att hitta rätt kompetens.

Leverantörer & Tillverkare

Upwards hjälper leverantörer och tillverkare att växa med rätt personer. Helt enkelt aktörer som förser bygg- och infrastrukturprojekt med bäst material och produkter.

VD & Ledande positioner

Kontakta oss

Står ni inför att rekrytera en VD eller andra ledande positioner inom Bygg, Fastighet, Infrastruktur eller Energi?
Läs mer här.

Fastighet & Finans

Läs mer

Fastighet & Finans

Läs mer

Bygg

Läs mer

Bygg

Läs mer

Infrastruktur

Läs mer

Infrastruktur

Läs mer

Energi & Installation

Läs mer

Energi & Installation

Läs mer

Leverantörer & Tillverkare

Läs mer

Leverantörer & Tillverkare

Läs mer

VD & Ledande positioner

Läs mer

VD & Ledande positioner

Läs mer

Nyheter, insikter och artiklar

Framtidsfokuserad rekrytering med Upwards

Framtidsfokuserad rekrytering med Upwards

I en värld där förnybar energi och hållbar infrastruktur blir allt viktigare, spelar rätt kompetens en avgörande roll för att driva innovation och utveckling framåt. Johan Skoog, VD på NYAB Mälardalen AB, delar med sig av sina insikter om hur strategisk rekrytering stärker företaget i sin roll att möjliggöra en grönare framtid.

läs mer

Om oss

Upwards är en rekryteringsbyrå som är nischade emot hela kretsloppet inom samhällsbyggnad. Helt enkelt sektorer som har som huvuduppgift att bygga, förvalta och utveckla städer samt dess byggnader och infrastruktur.

 

Upwards ska vara den självklara samarbetspartnern med vårt etablerade kontaktnät och spetskompetens, för att locka över de bästa personerna till våra kunder.

Läs mer

Vår process

Från uppstart till tillsatt tjänst

Vårt fokus är att hitta de personer som inte aktivt söker sig vidare. Genom att samarbeta med Upwards går ni direkt in i intervjufas med de mest lämpade kandidaterna för tjänsten och ert bolag.

Vi har valt att göra affärsmodellen väldigt enkel. Upwards arbetar utan vare sig uppstartsavgift eller exklusivitet mot varken interna processer eller andra rekryteringsbolag. Rätt schysst tycker vi!

"

Behovsanalys & kravprofil

  • En initial behovsanalys som skapar samsyn kring vad just ert företag behöver
  • Vi sätter tillsammans därefter upp en tydlig och säljande kravprofil för tjänsten
"

Search & urval

  • Vi går igenom våra nätverk och letar aktivt upp personer som matchar kravprofilen
  • Vi jobbar proaktivt för att redan innan behovet dyker upp hos er ha relevanta kandidater redo.
  • Vi gör ett första urval av intresserade kandidater
"

Screening & prioritering

  • Vi genomför initiala intervjuer för att säkerställa kvalitet och kompetens
  • Vi sammanställer och presenterar de kandidater som är bäst lämpade för just ert behov och företag
"

Tillsättning av tjänst

  • Referenstagning utefter ert specifika behov
  • Tillsättning av utvald kandidat
  • Betalning till Upwards sker endast vid tillsatt tjänst

Söker ni efter nästa nyckelperson till er organisation?