Vår process

Vi har stor erfarenhet av att hitta rätt personer inom samhällsbyggnad

Vi identifierar och approchera den gömda målgruppen som inte aktivt söker sig vidare och ser till att de väljer er!

Upwards stöttar i de tidskrävande faserna

Att identifiera, hitta och få rätt kandidater intresserade av ert bolag är det mest tidskrävande steget i en lyckad rekrytering. Genom att samarbeta med Upwards går ni direkt in i intervju med de bäst lämpade kandidaterna för just er organisation.

Vi gör det vi är bra på och tar betalt när vi levererar

Vi har valt att göra det väldigt enkelt. Vi på Upwards arbetar till en förbestämd kostnad baserat på kandidatens årslön. Detta upplägg gör att ni kan säkerställa att vi gör ett bra jobb och endast betalar om ni är nöjda med de kandidaterna vi plockat fram. Rätt schysst tycker vi!

Från uppstart till tillsatt tjänst

Vårt fokus är att hitta de personer som inte aktivt söker sig vidare. Genom att samarbeta med Upwards går ni direkt in i intervjufas med de mest lämpade kandidaterna för tjänsten och ert bolag.

Vi har valt att göra affärsmodellen väldigt enkel. Upwards arbetar utan vare sig uppstartsavgift eller exklusivitet mot varken interna processer eller andra rekryteringsbolag. Rätt schysst tycker vi!

"

Behovsanalys & kravprofil

  • En initial behovsanalys som skapar samsyn kring vad just ert företag behöver
  • Vi sätter tillsammans därefter upp en tydlig och säljande kravprofil för tjänsten
"

Search & urval

  • Vi går igenom våra nätverk och letar aktivt upp personer som matchar kravprofilen
  • Vi jobbar proaktivt för att redan innan behovet dyker upp hos er ha relevanta kandidater redo.
  • Vi gör ett första urval av intresserade kandidater
"

Screening & prioritering

  • Vi genomför initiala intervjuer för att säkerställa kvalitet och kompetens
  • Vi sammanställer och presenterar de kandidater som är bäst lämpade för just ert behov och företag
"

Tillsättning av tjänst

  • Referenstagning utefter ert specifika behov
  • Tillsättning av utvald kandidat
  • Betalning till Upwards sker endast vid tillsatt tjänst