David Lillieström har ordet:

Första sex månaderna av 2024 för Upwards

Första halvåret av har lidit mot sitt slut och industrisemestern närmar sig. I vanlig ordning vill vi på Upwards summera de senaste två kvartalen och samtidigt ta tempen på våra sektorer från perspektivet från oss som rekryteringsbyrå. Under 2023 kunde vi märka att det inte var någon byggkris – utan en bostadskris. Entreprenadsidan inom Infrastruktur, Mark & Anläggning och Energi stod sig väldigt starkt runt om i landet, medan den blöta filten främst låg över bostadsbyggare och fastighetsbolagen. 2024 har fortsatt vara en utmanade tid för delar av våra sektorer – även fast det märkts att många aktörer har lärt sig navigera sig igenom det nya normalläget. Som resten har samhället har det blivit mer av en mjuklandning för branschen, snarare än en kraschlandning i och med så stor del har fått behålla jobben.

Infra och Mark & Anläggning fortsatt starkast

Även om flera sektorer, som bostad- och fastighetssektorn, har haft det tufft fortsätter det vara ett högt tryck för aktörer på entreprenadsidan inom inom Mark & Anläggning och Infrastruktur. Det är även inom dessa sektorer vi gjort flest rekryteringar inom.

Som stark tvåa i antalet rekryteringar har vi byggsidan. Byggsektorn tyngs såklart enormt av inbromsningen av bostadsbyggandet men vi har alltid haft starka samarbetspartners som är specialister att bygga kommersiella och samhällsnyttiga fastigheter runt om i landet.
Den delen av byggsektorn har räddats av faktorer såsom en stark ROT-marknad i storstäderna, tillväxten i Norrland, en stabil LOU-marknad samt ett ökat behov av säkerhetsfastigheter.

Energisektorn på fortsatt uppgång

Elektrifieringen av samhället fortsätter i ett rasande tempo och med en eftersatt infrastruktur inom energisektorn och har vi sett fortsatt ökad efterfrågan på våra tjänster inom Energi. Denna positiva utveckling ger också ringar på vattnet för energirelaterade projekt hos våra kunder inom Mark & Anläggning.

Upwards i siffror

Under första halvåret av 2024 har Upwards fortsatt växa trots de tuffa tiderna på marknaden.
Efter att ha avslutat 2023 med rekordomsättning har vi fortsatt växa med fler duktiga rekryteringsspecialister och samtidigt bibehållit ett fint resultat.
Vi har påbörjat 2024 på samma sätt och vi har under första halvåret gjort 39% fler rekryteringar än samma tid förra året, vilket har resulterat i en ökning av omsättningen med 30%.

Breddat vårt erbjudande

Vi har även startat ett nytt affärsområde där vi erbjuder interimslösningar inom Fastighet, Bygg, Infra och Energi. Detta har visat sig vara ett bra tillskott för våra kunder och kandidater. Vi har som plan att fortsätta växa än mer inom denna gren.

Vi är glada och stolta över att fortsätta växa i dessa utmanande tider. Vi ser positiva tongångar inför slutet av 2024 och början av 2025 nu när ränteläget förväntas bli bättre.

Varma sommarhälsningar,
David och teamet på Upwards ☀

Om Upwards

Upwards är en rekryteringsbyrå som är specialister samhällsbyggnad. Dom bästa kandidaterna har redan jobb – vi ser till att dom väljer er. Vi hjälper företag och organisationer inom inom Bygg, Fastighet, Infrastruktur och Energi att växa med rätt personer.