Referenscase:

GBJ Bygg hittar nyckelkandidater med Upwards

GBJ Bygg, ett familjeägt entreprenadföretag med en historia som sträcker sig tillbaka till 1945, står inför nya spännande projekt. Ett exempel är bygget av Micropower Groups huvudkontor, utvecklingscenter och produktionsanläggning i Växjö. Projektet, en 25 000 kvadratmeter stor anläggning för batteriladdare och litiumbatterier, markerar GBJ Byggs kapacitet i avancerade byggprojekt. Stefan Ronéus, vice VD, delar sin erfarenhet av samarbetet med Upwards.

Hur kom ni i kontakt med Upwards och varför valde ni dom som rekryteringspartner?
Kontakten med Upwards skedde initialt med Douglas och vi fick en bra dialog direkt. Vi har tidigare arbetat med flera rekryteringsbyråer, men valde Upwards för deras expertis och förmåga att förstå våra unika behov.

Kan du nämna några specifika roller där Upwards har hjälpt er att hitta rätt talang?
Upwards har starkt bidragit till att hitta kvalificerade kandidater för nyckelpositioner, särskilt för projekt som kräver unik teknisk expertis. Deras förmåga att locka rätt talang har varit avgörande för våra projekt.

Vad ser du som den största utmaningen när det gäller rekrytering i er bransch?
Den största utmaningen är att effektivt hitta och rekrytera kvalificerad personal, särskilt med tanke på de komplexa kraven i våra projekt och den tidsåtgång det innebär att söka efter kandidater. Dessutom är det en utmaning att rekrytera från konkurrenter utan att störa branschrelationer.

Rekryteringsbranschen är konkurrensutsatt, varför valde ni specifikt Upwards som partner?
Vi valde Upwards på grund av deras professionella och personliga approach, deras snabba respons på våra förfrågningar, och deras förmåga att effektivisera rekryteringsprocessen från början till slut. Deras förståelse för vår bransch och specifika behov skiljer dem från konkurrenterna.

Finns det något område där du anser att Upwards kan utvecklas?
Även om Upwards redan erbjuder en högkvalitativ tjänst, skulle ytterligare förbättringar inom referenstagningen kunna vara fördelaktigt. Deras nuvarande process är effektiv, men det finns alltid utrymme för utveckling.

Hur tror du att framtidens rekrytering kommer se ut?
Vi förväntar oss att framtidens rekrytering kommer att bli ännu mer anpassad och fokuserad på att matcha kandidaters kompetens och värderingar med företagskulturen. Teknologiska framsteg kommer att spela en stor roll, men det personliga engagemanget och förståelsen för företagets behov kommer fortfarande att vara avgörande.

Hur är behovet av kompetens i er bransch?
Behovet av duktig personal är ständigt högt i vår bransch. Det är utmanande att hitta rätt kompetens som inte bara har de tekniska färdigheterna utan också passar in i vår företagskultur. Konkurrensen är hård, särskilt med en hög nivå av varsel inom byggbranschen, vilket gör rekryteringsprocessen ännu viktigare.

Om Upwards

Upwards är en rekryteringsbyrå som är specialister samhällsbyggnad. Dom bästa kandidaterna har redan jobb – vi ser till att dom väljer er. Vi hjälper företag och organisationer inom inom Bygg, Fastighet, Infrastruktur och Energi att växa med rätt personer.