David har ordet:

Hur navigerar man i en oberäknelig omvärld?

Ett halvår kan gå fort. Ett halvår kan också gå oerhört långsamt. Vi har de senaste månaderna fått uppleva hur företag, projekt, människor och till och med hela branscher har fått anpassa sig i en extremt svängande vardag. Vissa har kunnat dra nytta av situationen och lyckats med otroligt starka resultat, medan andra har fått kämpa hårt och kommer få fortsätta med det ett par månader till. Det vi vet är att stora skiften kräver snabba förändringar. Vi på Upwards har jobbat stenhårt och nära våra uppdragsgivare för att kunna ge rätt råd, stöd och rekommendationer i deras rekryteringsplanering.

I både media och i rapporter från de största bygg- och fastighetsbolagen i Sverige så står det klart att det är en bransch som blivit alltmer försiktig. Materialpriser och räntor som skenar är självklart en stor orsak till att projekt pausas. Men även en minskad efterfrågan på bostäder gör att nybyggnation plötsligt ses som en stor risk och investerare håller hårt i plånböckerna.

Trots det fortsätter markanvisningar och anbud att vinnas. Det finns efterfrågan på tung kompetens, men det finns brist på kandidater. Inom offentligt byggande ser vi en långsam ökning och en ökad efterfrågan på erfaren personal.

Inom infra- och anläggningsprojekt ser vi en mindre påverkan på marknaden. Tack vare att statliga och kommunala beställare driver dessa projekt framåt, och det finns många stora projekt på gång har många lyckats hålla ångan uppe och sysselsättningen hög. Det vi kan konstatera är att en snabb befolkningstillväxt kräver förbättrad infrastruktur – inte fler pausade projekt!

Inom energisektorn är tillväxten stark. Allt från elnätsbolag till vind- och solkraftsföretag och batterilagring visar en positiv utveckling, vilket skapar behov av specialiserad kompetens. Den gröna omställningen bidrar såklart, men även skenande energipriser gör att många företag når nya målgrupper och marknader.

Jag kan med stolthet säga att vi på Upwards har följt med i utvecklingen. Med vårt erbjudande har vi lyckats anpassa oss för marknaden och fortsätter att hitta de bästa kandidaterna för rätt roll. Med en dubblering av antalet kunder och en stark tillväxt inom nya sektorer är vi väl förberedda inför hösten.

Vi ser fram emot en spännande höst med både överraskningar och tvära kast. Men vi vet vad vi kan leverera och står redo att fortsätta hjälpa företag inom bygg, fastighet, infrastruktur och energi att navigera genom dessa utmanande tider och hitta de bästa kandidaterna för att driva deras tillväxt och framgång.

Avslutningsvis vill jag önska en riktigt skön sommar. Även om vi också ska försöka njuta lite av solen så finns vi alltid här när behovet uppstår.

Vi ses i augusti,
David och teamet på Upwards

Om Upwards

Upwards är en rekryteringsbyrå som är specialister samhällsbyggnad. Dom bästa kandidaterna har redan jobb – vi ser till att dom väljer er. Vi hjälper företag och organisationer inom inom Bygg, Fastighet, Infrastruktur och Energi att växa med rätt personer.