Vill du vara en del av tillväxten?

Senaste åren har den industriella utvecklingen i Norrland varit oerhört stark. Förutom en byggboom av industrifastigheter och infrastruktur så ser vi redan en bostadsbrist som en följd av de nya jobbtillfällena i Norrbotten och Västerbotten – samtidigt står entreprenadbolagen inom bygg och infrastruktur inför en omfattande kompetensbrist.

Nyproduktionen av kommersiella fastigheter, bostäder och ny infrastruktur i Norrland kommer fortsätta att öka då det förväntas byggas för 1 070 miljarder kronor de kommande 20 åren.

9 av 10

Byggföretag har svårt att hitta arbetskraft*

8 av 10

Byggföretag har tackat nej till jobb på grund av personalbrist*

Går du i tankarna på förändring?

Vi hjälper en rad aktörer inom Bygg, Fastighet, Infrastruktur och Energi med sitt fäste Norrland.

Nu vill vi hitta personer inom de sektorerna som vill flytta hem till Norrland eller etablera sig i regionen. Just nu söker vi bland annat: Yrkesarbetare, Arbetsledare, Platschefer, Arbetschefer, Förvaltare och Fastighetsansvariga.

Skicka in en spontanansökan!

Vill du veta mer och diskutera din nuvarande och framtida situation? Kontakta mig direkt!

Partner & New Business

Douglas Kisch

douglas@upwards.se

+4670 844 54 32

 

*Källa: Byggbarometern 2022/2

Söker ni efter nästa nyckelperson till er organisation?