Stärkt infrastruktur främjar både tillväxt och medborgarna

I en artikel från Byggindustrin framhäver Niklas Nordström, rådgivare på Miltton Sweden och tidigare kommunalråd, det akuta behovet av att ta hand om vår infrastruktur. Han lyfter fram det faktum att den infrastruktur vi har byggt sedan 1990-talet inte längre är tillräcklig eller hållbar. Vi har levt på lånade pengar, och som ett resultat har vi skjutit upp underhållsarbeten både på nationell och lokal nivå.

För att övervinna denna utmaning föreslår Nordström en annorlunda lösning: en överenskommelse mellan staten och kommunerna. I denna överenskommelse skulle staten tillhandahålla ekonomiskt stöd till kommunerna under de kommande tre åren, under förutsättning att kommunerna investerar i vitala områden som VA-system och kommunala vägnät. Genom att göra detta skulle den tuffa situation vi nu befinner oss i att kunna bli mer produktiv samtidigt som man säkerställer att skattebetalarnas pengar skyddas och används på bästa möjliga sätt.

En annan artikel från samma tidning, som bygger på Riksbankens företagsundersökning, visar på att byggsektorn befinner sig i en allmänt svag konjunktur, som kan försämras ännu mer under de kommande sex månaderna. Trots att efterfrågan på nya bostäder har avtagit och kommersiella byggprojekt har varit svaga sedan pandemins början, finns det ändå en positiv trend vad gäller behovet av projekt inom anläggning, infrastruktur och offentliga satsningar.

Genom att investera i underhåll av VA, gator och vägar kan vi skydda skattebetalarnas pengar och undvika framtida problem.

Med detta i åtanke kan vi dra slutsatsen att det är akut att vi tar tag i vårt behov av förbättrad infrastruktur. Genom att investera i underhåll av VA, gator och vägar kan vi skydda skattebetalarnas pengar och undvika framtida problem. Det är nu dags för staten och kommunerna att enas och fatta beslut som främjar investeringar i VA och kommunala vägnät de kommande åren för att möta de utmaningar vi står inför.

Vi ser fram emot en spännande höst och är övertygade om att det kommer behöva hända mycket på marknaden för att stärka vår framtida infrastruktur. Vilket vi tror kommer gynna både företag och medborgare.

Om Upwards

Upwards är en rekryteringsbyrå som är specialister samhällsbyggnad. Dom bästa kandidaterna har redan jobb – vi ser till att dom väljer er. Vi hjälper företag och organisationer inom inom Bygg, Fastighet, Infrastruktur och Energi att växa med rätt personer.