Referenscase:

Upwards hjälper Infrakraft att fylla ledande positioner

Infrakraft är baserat i Karlstad men har verksamhet i hela Sverige och har över 300 engagerade medarbetare. Även om företaget är relativt nyetablerat, innehar man lång erfarenhet och expertkompetens inom järnväg och anläggning. Ulf Blomquist är Arbetschef på Infrakraft och betonar betydelsen av att omsorgsfullt ta hand om personalen för att stimulera engagemang och innovation.

Hur kom ni i kontakt med Upwards och varför valde ni dom som rekryteringspartner?
Det var vår HR-chef introducerade oss till Upwards när vi skulle tillsätta en platschef. Vi tog ett möte och efter det har samarbetet fortsatt!

Kan du nämna några specifika roller där Upwards har hjälpt er att hitta rätt talang?
Absolut, Upwards har varit en värdefull partner när det gäller att fylla ledande positioner på projekt inom hållbar infrastruktur. De har inte bara hjälpt oss att fylla våra behov utan har även presenterat unika kandidater som passade vår kultur och verksamhet perfekt, även om vi inte aktivt sökte dessa roller vid den tiden.

Vad ser du som den största utmaningen när det gäller rekrytering i er bransch?
Den största utmaningen är att attrahera de bästa talangerna. I vår bransch blir platschefer ofta kontaktade av rekryteringsfirmor med nya erbjudanden varje vecka. Därför är ett attraktivt erbjudande från vår sida avgörande för att hitta rätt personer som delar vår vision. Sen måste vår rekryteringspartner också ha ett brett nätverk för att ge oss ett bra urval.

Rekryteringsbranschen är konkurrensutsatt, varför valde ni specifikt Upwards som partner?
Vi valde Upwards som partner av flera skäl. För det första var betalningsmodellen attraktiv, med ersättning vid leverans. Dessutom har Upwards ett engagerat team med en djup förståelse för vår bransch och vår verksamhet, vilket har varit avgörande för att säkerställa att vi hittar rätt talanger.

Finns det något område där du anser att Upwards kan utvecklas?
Jag anser att Upwards har en stark grund med hög kvalitet, men det är viktigt att de behåller fokus och bibehåller den höga kvaliteten även när de växer som företag. Deras förmåga att förstå vår verksamhet och våra behov är en central styrka, och det är något de måste bevara.

Hur tror du att framtidens rekrytering kommer se ut?
Jag tror att framtidens rekrytering kommer att fortsätta vara personlig och fokuserad på att förstå kandidaternas ambitioner och hur de passar in i företagskulturen. Även om teknologi kan spela en roll framåt, så kommer det personliga mötet och att kunna förmedla företagskulturen vara avgörande.

Hur är behovet av kompetens i er bransch?
Behovet av kompetens är stort, och det är svårt att hitta rätt talanger. Vi letar efter människor som inte bara har erfarenhet, utan också förstår vår verksamhet och våra projekt. CV är viktigt, men tidigare erfarenheter och hur man passar in i vår kultur är avgörande faktorer.

Om Upwards

Upwards är en rekryteringsbyrå som är specialister samhällsbyggnad. Dom bästa kandidaterna har redan jobb – vi ser till att dom väljer er. Vi hjälper företag och organisationer inom inom Bygg, Fastighet, Infrastruktur och Energi att växa med rätt personer.