Referenscase:

NYAB – Framtidsfokuserad rekrytering med Upwards

I en värld där förnybar energi och hållbar infrastruktur blir allt viktigare, spelar rätt kompetens en avgörande roll för att driva innovation och utveckling framåt. Johan Skoog, VD på NYAB Mälardalen AB, delar med sig av sina insikter om hur strategisk rekrytering stärker företaget i sin roll att möjliggöra en grönare framtid.

Hur kom ni i kontakt med Upwards och varför valde ni dom som rekryteringspartner?
Vi kom i kontakt med Upwards vid en tidpunkt då vi stod inför behovet av att utöka vår organisation för att möta våra ambitiösa mål inom hållbarhet och infrastruktur. Upwards imponerade på oss genom att vara konkreta och mer fokuserade på att skapa värde än sina konkurrenter. De erbjöd även en attraktiv prismodell som skapade en känsla av trygghet i vårt samarbete.

Kan du nämna några specifika roller där Upwards har hjälpt er att hitta rätt talang?
Absolut, Upwards har varit en värdefull partner när det gäller att fylla ledande positioner på projekt inom förnybar energi och hållbar infrastruktur. De har inte bara hjälpt oss att fylla våra behov utan har även presenterat unika kandidater som passade vår kultur och verksamhet perfekt, även om vi inte aktivt sökte dessa roller vid den tiden.

Vad ser du som den största utmaningen när det gäller rekrytering i er bransch?
Den största utmaningen är att attrahera de bästa talangerna. I vår bransch blir platschefer ofta kontaktade av rekryteringsfirmor med nya erbjudanden varje vecka. Därför är urvalet avgörande för att hitta rätt personer som delar vår vision.

Rekryteringsbranschen är konkurrensutsatt, varför valde ni specifikt Upwards som partner?
Vi valde Upwards som partner av flera skäl. För det första var betalningsmodellen attraktiv, med ersättning vid leverans. Dessutom har Upwards ett engagerat team med en djup förståelse för vår bransch och vår verksamhet, vilket har varit avgörande för att säkerställa att vi hittar rätt talanger.

Finns det något område där du anser att Upwards kan utvecklas?
Jag anser att Upwards har en stark grund med hög kvalitet, men det är viktigt att de behåller fokus och bibehåller den höga kvaliteten även när de växer som företag. Deras förmåga att förstå vår verksamhet och våra behov är en central styrka, och det är något de måste bevara.

Hur tror du att framtidens rekrytering kommer se ut?
Jag tror att framtidens rekrytering kommer att fortsätta vara personlig och fokuserad på att förstå kandidaternas ambitioner och hur de passar in i företagskulturen. Även om teknologi kan spela en roll framåt, så kommer det personliga mötet och att kunna förmedla företagskulturen vara avgörande.

Hur är behovet av kompetens i er bransch?
Behovet av kompetens är stort, och det är svårt att hitta rätt talanger. Vi letar efter människor som inte bara har erfarenhet, utan också förstår vår verksamhet och våra projekt. CV:n är viktiga, men tidigare projekt och kulturell passform är avgörande faktorer.

Om Upwards

Upwards är en rekryteringsbyrå som är specialister samhällsbyggnad. Dom bästa kandidaterna har redan jobb – vi ser till att dom väljer er. Vi hjälper företag och organisationer inom inom Bygg, Fastighet, Infrastruktur och Energi att växa med rätt personer.